Dinig na dinig dahil dingding lang ang pagitan

Date: July 24, 2022